Misplaatste toekomstverwachting

In de gereformeerde gezindte wordt over het algemeen gedacht dat het alles in godsdienstig opzicht is zoals het is en zo blijft, en dat het einde van de wereld aanstaande is met de wederkomst van de Heere Jezus. Hierbij wordt een positieve toekomstverwachting gemist. Jean Taffin (1528-1602) waarschuwt voor zo’n misplaatste toekomstverwachting: “Hoe komt het … More Misplaatste toekomstverwachting

John Bunyan over de “Heerlijke kerkstaat”

John Bunyan (1628-1688) had een vrij duidelijke toekomstvisie. Hij was ongeschoold maar door de Heere geleerd. Zijn bekendste werk was de Christenreis. Maar daarnaast schreef hij nog vele andere boeken. Pas na zijn dood werd het boek over de antichrist gepubliceerd. Hij hing de Puriteinse zgn. historischevisie aan. Hierbij een aantal citaten van hem. [1] De … More John Bunyan over de “Heerlijke kerkstaat”

Brakel en een “heerlijke kerkstaat”

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) is één van onze zogenaamde oudvaders die heel positief was over het Joodse volk. Hij las in de profetieen dat het volk Israel nog een terugkeer beloofd was naar hun land Israel. Hij schreef in zijn 3-delig hoofdwerk De Redelijke Godsdienst in het laatste deel zo’n 250 pagina’s over de toekomstverwachting. … More Brakel en een “heerlijke kerkstaat”

Philpot over “de toekomstige Middelaarsregering”

J.C. Philpot (1802-1869) over de “de toekomstige omvang van de Middelaarsregering“: Reeds in de aanvang gaven we uitdrukking aan ons vaste geloof, dat dit zal te boven gaan alles wat hierover ooit getuigt, gezien of geweten zal zijn. Te beweren, zoals sommigen nu doen, dat het heden de duizendjarige bedeling is, en dat we geen … More Philpot over “de toekomstige Middelaarsregering”

Th. van der Groe over het laatste oordeel

“Enige bijzonderheden” over het laatste oordeel volgens Th. van der Groe (1705-1784). “Wij hebben hier nu nog enige bijzonderheden ra­kende deszelfs omstandigheid te overwegen. De eerste bijzonderheid is, aangaande de tijd, wanneer deze algemene gerichtsoefening op de aarde zal gehouden worden; hoe kort of hoe lang, het nog wel zal aanlopen eer die grote en doorluchtige … More Th. van der Groe over het laatste oordeel

Herstel Israel en bekering van de Joden – Spurgeon

Hierbij enkele mooie citaten uit een preek van Spurgeon over “het herstel en de bekering van de Joden” n.a.v. Ezechiel 37. Hij verwachtte een Nationaal en een Geestelijk herstel van Israel. Een parel van de “prins der predikers” waarin hij zich duideljk uitspreekt met een heldere toekomstverwachting. Hij sprak de preek uit in 1864 ten bate van … More Herstel Israel en bekering van de Joden – Spurgeon