Philpot over “de toekomstige Middelaarsregering”

J.C. Philpot (1802-1869) over de “de toekomstige omvang van de Middelaarsregering“: Reeds in de aanvang gaven we uitdrukking aan ons vaste geloof, dat dit zal te boven gaan alles wat hierover ooit getuigt, gezien of geweten zal zijn. Te beweren, zoals sommigen nu doen, dat het heden de duizendjarige bedeling is, en dat we geen … More Philpot over “de toekomstige Middelaarsregering”

Th. van der Groe over het laatste oordeel

“Enige bijzonderheden” over het laatste oordeel volgens Th. van der Groe (1705-1784). “Wij hebben hier nu nog enige bijzonderheden ra­kende deszelfs omstandigheid te overwegen. De eerste bijzonderheid is, aangaande de tijd, wanneer deze algemene gerichtsoefening op de aarde zal gehouden worden; hoe kort of hoe lang, het nog wel zal aanlopen eer die grote en doorluchtige … More Th. van der Groe over het laatste oordeel

Herstel Israel en bekering van de Joden – Spurgeon

Hierbij enkele mooie citaten uit een preek van Spurgeon over “het herstel en de bekering van de Joden” n.a.v. Ezechiel 37. Hij verwachtte een Nationaal en een Geestelijk herstel van Israel. Een parel van de “prins der predikers” waarin hij zich duideljk uitspreekt met een heldere toekomstverwachting. Hij sprak de preek uit in 1864 ten bate van … More Herstel Israel en bekering van de Joden – Spurgeon

Johannes Verschuir

Johannes Verschuir (1680-1737) was predikant in Nederland. Hij stond een strikte levenswandel voor en was tegen “papistische” traditie als Pasen, Sinterklaas, het luiden van klokken bij begrafenissen e.d. In zijn boek Waarheit in het binnenste (1737, pag.56-57) sprak hij over Israel het volgende, in antwoord op de vraag of er nog een beter koninkrijk te verwachten … More Johannes Verschuir

Gedenkboek

Opnieuw uitgegeven: Gedenkboek, uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandse vereniging voor Israel, 1861 – 1911. Het boek bestaat naast de inleiding uit 4 delen. In het eerste deel wordt er teruggekeken op de geschiedenis van Israel (oftewel de Joden) onder de volken. Hier komen Luther en Calvijn ter sprake en de … More Gedenkboek