ANBI

Beleidsplan in hoofdlijnen

De stichting organiseert met enige regelmaat bidstonden in verschillende kerken in Nederland. Deze bidstonden worden in de agenda op de website weergegeven.

De inkomsten worden verkregen uit collectes tijdens de bidstonden, naast de giften die de stichting direct ontvangt.

Naast bidstonden worden er flyers uitgegeven en boeken verkocht die bijdragen aan de doelstelling. Hiervoor wordt de website gebruikt of een boekenkraam b.v. tijdens bidstonden.

De penningmeester houdt het financieel beheer bij per bankrekening. De uitgaven worden voornamelijk besteed aan advertenties voor de bidstonden, huur van het kerkgebouw en onkostenvergoeding voor de sprekers.

Het bestuur geeft de sprekers een vaste vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is op te vragen bij de secretaris.

Sinds 2015 is er een samenwerking ontstaan met het Isaac Da Costa Fonds. Wij houden elkaar op de hoogte van activiteiten en het Isaac Da Costa Fonds zal facultatief aanwezig zijn met hun boekentafel op onze bidstonden.

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de instelling ontvangen geen vergoeding, van welke aard ook, voor hun werkzaamheden.

Colofon:

RSIN nummer: 8556.62.098

Statuten van de Stichting Herleving Gebed voor Israel: Download PDF

Financiële verantwoording 2014: Download PDF

Financiële verantwoording 2015: Download PDF

Jaarverslag 2016: Download PDF

Financiële verantwoording 2016: Download PDF

Jaarverslag 2017: Download PDF

Financiële verantwoording 2017: Download PDF

Jaarverslag 2018: Download PDF

Financiële verantwoording 2018: Download PDF

Jaarverslag 2019: Download PDF

Financiële verantwoording 2019: Download PDF

Jaarverslag 2020: Download PDF

Financiële verantwoording 2020: Download PDF

Jaarverslag 2021: Download PDF

Financiële verantwoording 2021: Download PDF