Contact

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Ds. J.P. Boiten (voorzitter)
Dhr. J. Dijkshoorn (penningmeester)
Dhr. J.A. Westerbeke (secretaris)
Dhr. H. van der Kooij
Ds. M. van Kooten
Dhr. J. van Dam
Ds. J.G. van Tilburg
Dhr. G. van Veen
Dhr. W. Westerbeke

Post adres

Stichting Herleving Gebed voor Israel
Essenlaan 27
3241BE Middelharnis

e-mail: info@gebedvoorisrael.nl

Steun

Giften en donaties worden zeer gewaardeerd en kunnen worden gestort op bankrekening:

IBAN NL84 RABO 0131 3452 73 ten name van Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Onze Stichting is aangemerkt als een ANBI-instelling, zodat giften en donaties aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.