Missie

Met een aantal personen uit verschillende reformatorische kerken vormen we het “Stichting Herleving Gebed voor Israel”.

Ons streven is om te gaan in het voetspoor van de Puriteinen, de Nadere Reformatie en het Reveil in hun geloof, hun verwachting en vooral hun gebed voor Israel.

Uitgaande van de vastheid, de betrouwbaarheid en onveranderlijkheid van het Woord van God, en van de God van het Woord, mochten zij grote verwachting hebben vóór Israel, en voor de wereld dóór Israel. (Rom.11:15). Voor de komst van het Koninkrijk van de Koning der Joden in kerk en wereld.

Heel de Bijbel door lezen en leren we van Gods verkiezing van, en van Zijn trouw aan Israel, ook dwars door de ontrouw van dat volk heen. Zijn trouw en Waarheid houdt haar kracht. God blijft trouw aan Zijn Woord en aan Zijn Verbond, dus ook aan Zijn vele –nog onvervulde– beloften voor Israel.

Dat uit te dragen zien wij als ons doel en streven, in diepe afhankelijkheid van de Zegen des Heeren, met de hartelijke wens dat het gebed voor Israel, in allerlei nood en gevaren, bijzonder ook geestelijke gevaren, weer zou mogen gaan leven, hérleven, als in de tijd van genoemde vaderen.

Tot dat gebed, pleitend op Gods Eigen Woord en vaste beloften, willen we heel de kerk, en ieder persoonlijk, heel dringend oproepen!