Home

Met een aantal personen uit verschillende reformatorische kerken vormen we de “Stichting Herleving Gebed voor Israel”.

Ons streven is om te gaan in het voetspoor van de Puriteinen, de Nadere Reformatie en het Reveil in hun geloof, hun verwachting en vooral hun gebed voor Israël.

Uitgaande van de vastheid, de betrouwbaarheid en onveranderlijkheid van het Woord van God, en van de God van het Woord, mochten zij grote verwachting hebben vóór Israël, en voor de wereld dóór Israël. (Rom.11:15). Voor de komst van het Koninkrijk van de Koning der Joden in kerk en wereld.

Download hier onze flyer:

icon-flyer