Johannes Verschuir

Johannes Verschuir (1680-1737) was predikant in Nederland. Hij stond een strikte levenswandel voor en was tegen “papistische” traditie als Pasen, Sinterklaas, het luiden van klokken bij begrafenissen e.d.

In zijn boek Waarheit in het binnenste (1737, pag.56-57) sprak hij over Israel het volgende, in antwoord op de vraag of er nog een beter koninkrijk te verwachten valt:

1. Dat de antichrist die nu nog dient tot een roede van Gods toorn, geheel zal vallen en verdaan worden.
2. Dat de heidenen welke nu nog van Jezus vervreemd zijn zullen bekeerd worden, en haar volheid ingaan
3. Dat  Israel, de Joden, nu nog verwopen, veracht, versmaad, verstrooit, in het laatste der dagen zullen komen en zoeken de Heere hun God en David (Jezus) hun Koning en zo geheel Israel zal zalig worden
4. Dat er i.p.v. zoveel onrust, oorlogen,  verdrukkingen, en vervolgingen, een grote en gehele vrede zal zijn
5. Dat er i.p.v zoveel twist en verdeeldheid enigeheid des geloofs zal zijn
6. En daar nu zoveel onkunde plaats heeft, zo zal er een vele en grote kennis in de wegen Gods zijn
7. Gelijk er ook een toenemende heiligheid des levens onder Jezus’ onderdanen zal gezien worden.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s