Herstel Israel en bekering van de Joden – Spurgeon

Hierbij enkele mooie citaten uit een preek van Spurgeon over “het herstel en de bekering van de Joden” n.a.v. Ezechiel 37. Hij verwachtte een Nationaal en een Geestelijk herstel van Israel. Een parel van de “prins der predikers” waarin hij zich duideljk uitspreekt met een heldere toekomstverwachting. Hij sprak de preek uit in 1864 ten bate van … More Herstel Israel en bekering van de Joden – Spurgeon

Johannes Verschuir

Johannes Verschuir (1680-1737) was predikant in Nederland. Hij stond een strikte levenswandel voor en was tegen “papistische” traditie als Pasen, Sinterklaas, het luiden van klokken bij begrafenissen e.d. In zijn boek Waarheit in het binnenste (1737, pag.56-57) sprak hij over Israel het volgende, in antwoord op de vraag of er nog een beter koninkrijk te verwachten … More Johannes Verschuir

Gedenkboek

Opnieuw uitgegeven: Gedenkboek, uitgegeven bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Nederlandse vereniging voor Israel, 1861 – 1911. Het boek bestaat naast de inleiding uit 4 delen. In het eerste deel wordt er teruggekeken op de geschiedenis van Israel (oftewel de Joden) onder de volken. Hier komen Luther en Calvijn ter sprake en de … More Gedenkboek