Licht na donkere tijden

In donkere tijden mag er altijd een uitzien zijn op betere tijden, de tijd waar de beloften vervuld zullen worden. In het gebed mag daarop gewezen worden.

Een schitterende toespraak van Thomas Manton in 1642, predikant te Stoke-Newington, gaat over “de avondstond” van de wereld en over de tekst: “Te dien dage zal de Heere één zijn en Zijn Naam één.” (Zacharia 14:9)

Deze avondstond zo zegt hij, zal “helder en heerlijk” zijn. In de bijbel horen we veel van “de goedheid van de laatste dagen”, zoals in Hosea 3:5 “Zij – de Joden – zullen vrezende komen tot de Heere, en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.” Na hier verder op te hebben gewezen, vertelt hij hoe die heerlijke tijd zal aanbreken:

“Alleszins worden Gods raadslagen onder deksel van donkerheid gevoerd; wanneer hij de grootste welstand voor heeft, werkt Hij gewoonlijk de grootste verwoesting op aarde; en wanneer hij eenheid voor heeft, lijdt hij de grootste verdeeldheid (om welke redenen dit zo is zal ik u terstond aanwijzen). Hiervandaan is het dat wij zo menigmaal van de ellende en echter wederom van de gezegendheid van de laatste tijden horen; harde en heilzame tijden; ellendig in het begin, gelukkig in het einde en in de uitgang. In de laatste dagen wordt eerst de hel losgelaten, zij zullen zich niet wachten voor verleidende geesten; en in de laatste dagen is de hemel geopend, daar zal een groot licht en grote liefde zijn. Wanneer zulk een strijd en twist tussen licht en duisterheid is, zal het licht uiteindelijk het helderst zijn en hoe twijfelachtiger de dag, hoe heerlijker de avond zal zijn; want de gewoonte en loop van Goddelijke schikkingen is, zeg ik, na de grootste onenigheden, de grootste overeenstemming en gezegendste zoetigheid en verdraagzaamheid voort te brengen. Daarom in de laatste dagen zulke uitstekende en zichtbare verdeeldheid zijnde, zal er door de evenredigheid van de hemel, uitstekende en zichtbare eenheid zijn.”

uit:
HOOP VAN ENIGHEID IN VERDEELDE TIJDEN
of SPIJZE UIT DE ETER,
THOMAS MANTON,
Predikant van Stoke-Newington.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s