Isaac Da Costa, enkele citaten uit Bijbellezingen

Isaac Da Costa (1798-1860) was een Joods Christen met een levendige toekomstverwachting. Hierbij enkele citaten uit zijn uitgegeven Bijbellezingen, uit de voorrede van het deel over de Psalmen en Profeten.

Licht

“De meeste en wel de belangrijkste dingen worden niet klaar, voordat de dag der vervulling is aangebroken. Zo weet ik bij voorbeeld niet, wat de tempel van Ezechiël betekent. Ik sta vóór deze tempel. Ik wil ook niet beproeven binnen te gaan. Ik zie geen kans om Ezechiëls tempel te verklaren. Doch er is maar een kleine straal van licht uit de hemel op deze tempel nodig, en hij staat ontsluierd voor onze ogen. Zo houd ik ook de bekering van Israël vast in haar geheel, of in haar grote omtrekken, maar in de uitwerking der delen of der omtrekken, heb ik een menigte van mobiele (bewegelijke) punten, waarvan ik zeggen moet en zeg: het kan zó zijn, maar het kan ook anders zijn.

Zo schijnt het mij op dit ogenblik toe, dat Israël onbekeerd naar zijn land zal terugkeren. Palestina is toch het land der openbaring, en de vrij­wording van het Oosten is de verlossing der gehele wereld. Eerst dus: roering der beenderen, dán hereniging der delen, dan zenuwen, aderen, en vlees. Maar de Geest is er dan nog niet. Christus is hier de Geest. Israël kan niet leven zonder die Geest, zonder Christus. Ik zeg: zo denk ik op dit ogenblik over deze zaak, doch wellicht brengt meerder licht tot beter inzicht. Men moet nooit zwarigheden ignoreren of wegredeneren, doch aan de andere kant mag men de zaken niet loochenen om haar zwarigheden.”

Beweging naar een heerlijke toestand

“Wij zijn in alles en vooral in de Kerk in een voorlopige toestand: hier staat een schoof, en dáár staat een schoof, doch er is geen geheel, geen eenheid. Het Loofhuttenfeest moet nog komen.

Doch nu willen velen niet, dat de bijbel zo veel heerlijks van de toekomst zegt. Er zijn rechtzinnigen en vrijzinnigen; in de orthodoxie is ietwat stilstaands (stationairs) maar op een vaste bodem, en in het liberalisme is een kracht van beweging, maar welke geen wortel in de onveranderlijke waarheid heeft. Beider eisen worden in de profetie voldaan. Dáár is vastheid en beweging, onveranderlijke waarheid, én toekomst. Wat zich niet ontwikkelt, sterft. De redding uit een valse positie bestaat daarin, dat men nooit op zijn voetstappen terugkeert. Zijn wij in zulk een toestand…, voorwaarts dan! En zó er uit; want achterwaarts te gaan kan niet. ”

Lees hier verder.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s