Brakel en een “heerlijke kerkstaat”

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) is één van onze zogenaamde oudvaders die heel positief was over het Joodse volk. Hij las in de profetieen dat het volk Israel nog een terugkeer beloofd was naar hun land Israel. Hij schreef in zijn 3-delig hoofdwerk De Redelijke Godsdienst in het laatste deel zo’n 250 pagina’s over de toekomstverwachting. Daarin krijgt Israel een duidelijke plaats. Hij verwacht de bekering van de Joden en daarmee “een heerlijke kerkstaat” [1] Op de vraag “Of in de laatste tijd van de wereld een heerlijke staat van de kerk, op aarde te verwachten is? Antwoord: Dit is het gevoelen van zeer vele uitnemende godgeleerden van alle tijden, en van ver de meeste in onze dagen. En ’t is mij zo klaar uit het Woord Gods, dat ik daaraan gans geen twijfeling heb.” [2] Onder de vele godgeleerden bedoelde hij zeker vele Engelse Puriteinen.

Waarom is dat nu zo belangrijk en houden we ons daar mee bezig? Het gaat toch om het heden en over hoe het nu met ons staat? Wij leven in een tijd dat er vooral in het Westen en zeker in Nederland een krachtig proces is geweest van secularisering wat nu uitloopt in het totaal ontkennen van God. Juist in die tijd is er ook wat anders aan de gang. Is het niet bijzonder dat de staat Israel is gesticht in 1948? Wat wil het zeggen dat Jeruzalem onder Joods bestuur is gekomen in 1967? Ja het is gekomen door o.a. de niet zo gelovige Theodor Herzl. Uit een seculiere hoek kan toch niets goeds komen? Toch is dit niet zo vreemd. Door de opdracht van de heidense koning Cyrus begon de bouw van de tweede tempel. Zo werden toen ook al profetieën vervuld. En zo zien we ook in onze dagen dat de Heere dwars door de secularisering heen zijn wil uitvoert om tot een “heerlijke kerkstaat” te komen, wat Brakel al zei toen het land Israel nog een woestijn was omringd door het machtige Turkse/Mohammedaanse rijk. Dit is geen werk van Gereformeerd Nederland, noch van het Orthodox Jodendom, maar “dit is door de Heere geschied” (Ps.118:23)

Zou dat ons geen hoop geven? Moge het tot verlevendiging zijn van vele zielen!

Over Brakel hopen we nog wel eens meer te vermelden.

[1] De Redelijke Godsdienst, W. a Brakel, Dl.3, hfdst.20
[2] De Redelijke Godsdienst, W. a Brakel, Dl.3, hfdst.21, Vragen Beantwoord enz.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s