Steun

Giften en donaties worden zeer gewaardeerd en kunnen worden gestort op bankrekening:

IBAN NL84 RABO 0131 3452 73 ten name van Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Onze Stichting is aangemerkt als een ANBI-instelling, zodat giften en donaties aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.